Marta Małoszyc-Silbert

Marta Małoszyc-Silbert

Urodziłam się w Krzepicach, w małej miejscowości pod Częstochową, i tam się wychowałam. Od 2004 mieszkam i pracuję Bolesławcu.
W latach 1993 - 1998 uczęszczałam do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Tam uzyskałam tytuł zawodowy plastyk w zakresie form użytkowych ze specjalnością ceramika artystyczna.
W latach 1998 - 2003 odbyłam studia wyższe magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. 17 lipca 2003 roku uzyskałam tytuł magistra sztuki na kierunku Wzornictwo w zakresie projektowania ceramiki.

TEMATY PRAC

 • Ceramika unikatowa - "Przenikanie" - Promotor - prof. Irena Lipska Zworska
 • Ceramika użytkowa - Przyjęcia okazjonalne - zestaw naczyń na tak zwany "szwedzki stół" - Konsultant - prof. Lidia Kupczyńska Jankowiak
 • Praca pisemna - "Cisze i burze twórczości i życia"" - Recenzent - wykł. Elżbieta Gajewska Prorok

1 września 2004 roku zostałam zatrudniona w Zakładach Ceramicznych "BOLESŁAWIEC" Sp. z o.o. w Bolesławcu.

OSIĄGNIĘCIA I WYSTAWY

Po studiach
 • Wystawa Finalistów Konkursu PRO DECO 2004 - Warszawa 2004 • "Torebka" - wystawa zbiorowa - galeria DIZAJN - Częstochowa 2005 • "Nim opadną dymy" - wystawa pracowni ceramiki unikatowej ASP; Wrocław, Lubin, Bolesławiec 2005 • Udział w Międzynarodowym Plenerze Rzeźbiarsko-Ceramicznym w Bolesławcu w latach 2005, 2006, 2007 • Akcja happeningowa "Herbaciana wieża" w trakcie Święta Ceramiki - Bolesławiec sierpień 2006 • "Różne Oblicza Ceramiki" Warszawa 2007; wystawa w Muzeum Przemysłu - Zabytkowego Zakładu Przemysłowego d.Fabryka Norblin. Założeniem której, jest po przez wystawy zintegrowanie środowiska osób zainteresowanych ceramiką. Ósmą wystawę z tego cyklu Związek Ceramików Polskich zorganizował między innymi z Ośrodkiem Kultury ze stolicy polskiej ceramiki - Bolesławca. Były to prace powstałe w czasie Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich, organizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury.
Dyplom 2003
 • Nominacja do Nagrody Rektora ASP we Wrocławiu prof. Zbigniewa Horbowego
 • Nominacja do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w konkursie na najlepszy dyplom ukończenia studiów w zakresie sztuk pięknych i projektowych
 • Publikacja dyplomu obejmującego ceramikę użytkową w ogólnopolskim kwartalniku projektowym 2+3D ( Przyjęcia okazjonalne - zestaw naczyń na tzw. szwedzki stół)
1998 - 2003
Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła
 • Wystawa zbiorowa rysunku pracowni prof. Leszka Mickosia; Wrocław 2001
 • Wystawa zbiorowa "Plastyczne nadzieje Częstochowy" Częstochowa 2001; Miejska Galeria Sztuki
 • Wystawa zbiorowa rysunku pracowni prof. Leszka Mickosia; Muzeum ASP Wrocław 2002
 • Wystawa dyplomowa Galeria Szkła i Ceramiki; Wrocław 2003
1997
 • Wyróżnienie w konkursie "Pomoc dzieciom"
1996
 • I miejsce w konkursie "Pejzaż wiosenny".
 • Wyróżnienie w konkursie "Polska moja ojczyzna"
 • Indywidualna wystawa rysunku i malarstwa; Częstochowa 1996
 • Wyróżnienie w konkursie "Jasna Góra 96"
1995
 • Wyróżnienie I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie "Przyroda Ojczysta i jej ochrona".
 • Nagroda indywidualna w VIII Międzynarodowym Konkursie "Barwy przyjaźni"; Toruń 1995

Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Desmedia